Western Bosnian Islamic Community Center
2944 N. Narragansett Ave,Chicago, IL 60634 (773) 622-5690   www.wbicc.org
''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji.'' (Kur’an)
Slijedite nas na www.facebook.com/wbicc.org
Imam Amir ef. Čauš

Amir Čauš, rođen je 13. jula 1984. u Banja Luci. Nakon osnovnog obrazovanja u Srednjoj Bosni, upisuje Gazi Husrev-
begovu medresu u Sarajevu, koju završava kao učenik generacije 1999-2003 godine ispred Reisu-l-uleme. Diplomirao je
2008. godine na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, odsjek teološki, i diplomirani je pravnik sa Univerziteta u
Sarajevu. Na Wilbur Wright College u Čikagu je završio grupu predmeta engleskog jezika i u fazi je pripreme za
postdiplomski studij.

Obavljao je uspješno honorarne poslove imama, hatiba i muallima u BiH i dijaspori. U periodu od 2006. do 2012. godine
biva aktivan u radu sa djecom i omladinom kroz sportsko udruženje "Realway" Sarajevo, a naročito se ističe njegov
prosvjetni angažman u svojstvu nastavnika i profesora islamske vjeronauke i historije religija u OŠ "Džemaludin
Čaušević" i Prvoj gimnaziji u Sarajevu. Po dolasku u SAD, radio je godinu dana kao imam ICC Northbrook. Tokom
školovanja i zaposlenja, konstantno
je putovao i usavršavao se pohađanjem raznih kurseva, prisustvovanjem naučnim
skupovima u BiH i svijetu
(Meka, Medina, Kairo, Malme, Berlin, Amsterdam, Washington DC, St. Louis, Austin,
Detroit, Syracuse, Miami, New York City, Boston)
trening-obukama, saradnjom sa različitim časopisima, medijima i
drugim vidovima edukacije gdje je sticao i proširivao opća i stručna znanja, jezičke i informatičke kompetencije,
psihološko-pedagoške vještine i metode podučavanja. Pored engleskog služi se i arapskim jezikom.
Priprema i autorska
izdanja.


Položio je hifz pred Komisijom Islamske Zajednice u BiH u periodu 14. – 29. decembra 2016. godine učeći napamet
dnevno po dva džuza i stekao časno zvanje Hafizu-l-Kur'ani-l-kerim. Osim diplome, hafiz Čauš je preuzeo i idžazu
(sened/silsilu) – specijalno svjedočanstvo o naučavanju Kur’ana sa duhovnom lozom koje seže do Poslanika, alejhi selam,
od svog mentora, hafiza Muriza ef. Mešića. Tokom ramazana 2018.
proučio samostalno i u cijelosti svoju prvu hafisku
mukabelu u džamiji Sabah, Franklin Park.

Porodičan je i otac dvoje djece.
Vase Ime:
Vasa E-mail adresa:
Vas BrojTelefona:
Komentari:
Kontaktirajte Imama:
Amir Caus was born in Banja Luka, Bosnia
and Herzegovina.

In the aftermath of Bosnian war, he finished
Gazi Husrev-bey's madrasa and graduated
with a bachelor's degree both in Islamic
theologhy and Law school at the University
of Sarajevo. In 2016. he became
Hafizul-Qur'anil-Karim.

He taught in elementary and high schools
and has visited Europe, Saudi Arabia, Egypt,
and US attending seminars and improving
skills.

He currently holds the position of Imam of
WBICC and studies at Wilbur Wright
College in Chicago, Illinois.

Amir Caus is married and the father of two
children.