Western Bosnian Islamic Community Center
2944 N. Narragansett Ave,Chicago, IL 60634 (773) 622-5690   www.wbicc.org
''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji.'' (Kur’an)
Slijedite nas na www.facebook.com/wbicc.org
BKICC SABUR u Čikagu: PORUKE DOGAĐAJA ISRA I MI'RADŽ, gost imam Amir ef. Čauš
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA FATIHA, imam Amir ef. Čauš, 14. juni 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 1-5 (1 dio), Amir ef. Čauš, 21. 6. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 1-5 (2 dio), Amir ef. Čauš, 21. 6. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 6-16, Amir ef. Čauš, 28. 6. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 17-24, Amir ef. Čauš, 5. 7. 2013.
WBICC DRUŽENJE SA KUR’ANOM PRED DŽUMU NAMAZ (kliknite na link da poslušate video zapis na Youtube)
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 25-29, Amir ef. Čauš, 12. 7. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 30-37, Amir ef. Čauš, 19. 7. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 38-48, Amir ef. Čauš, 26. 7. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 49-57, Amir ef. Čauš, 2. 8. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 58-61, Amir ef. Čauš, 9. 8. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 62-69, Amir ef. Čauš, 16. 8. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 70-76, Amir ef. Čauš, 23. 8. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 77-83, Amir ef. Čauš, 6. 9. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 84-88, Amir ef. Čauš, 13. 9. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 89-93, Amir ef. Čauš, 20. 9. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 102-105, Amir ef. Čauš, 4. 10. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 106-112, Amir ef. Čauš, 11. 10. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 113-119, Amir ef. Čauš, 18. 10. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 120-126, Amir ef. Čauš, 25. 10. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 127-134, Amir ef. Čauš, 1. 11. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 135-138, Amir ef. Čauš, 8. 11. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 139-141, Amir ef. Čauš, 15. 11. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 142-145, Amir ef. Čauš, 22. 11. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 146-153, Amir ef. Čauš, 29. 11. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 154-157, Amir ef. Čauš, 6. 12. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 158-163, Amir ef. Čauš, 13. 12. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 164, Amir ef. Čauš, 20. 12. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 165-167, Amir ef. Čauš, 27. 12. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 168-173, Amir ef. Čauš, 3. 1. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE, 170-172, Imam Amir ef. Čauš, 10. 1. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 174-177, Amir ef. Čauš, 17. 1. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 183, Amir ef. Čauš, 31. 1. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 184-186, Amir ef. Čauš, 7. 2. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 187. Amir ef. Čauš, 14. 2. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 187-189, Amir ef. Čauš, 28. 2. 2014.
Svevišnji Allah kaže:

"Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i
molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi
opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno,
nestati. Da ih On prema onome što su
radili nagradi i još im iz obilja Svoga da,
jer On mnogo prašta i blagodaran je."

(Kur'an, sura Fatir-Stvoritelj, ajeti 29-30)

Muslim bilježi od Ebu Hurejre, radijallahu
anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu
alejhi ve sellem, rekao
:

"Nikada se neće okupiti ljudi u nekoj od
džamija-Allahovih kuća da uče Allahovu
Knjigu i da je međusobno proučavaju a
da se na njih neće spustiti smiraj, obaviti
ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ih
spomenuti kod onih koji su kod Njega
!"
U Buharijinom Sahihu bilježi se od Osmana b. Affana, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

"Najbolji je ko nauči Kur'an i druge njemu podučava."
ICCI in Chicago: Imam Amir Caus is giving a short speech on The Qur'an
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 190-195, Amir ef. Čauš, 7. 3. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE, 196., Imam Amir ef. Čauš, 14. 3. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE, 197-202, Imam Amir ef. Čauš, 21. 3. 2013.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 203-208, Amir ef. Čauš, 28. 3. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 207-208, Amir ef. Čauš, 4. 4. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE, 207-208, Amir ef. Čauš, 11. 4. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE, 209-212, Amir ef. Čauš, 18. 4. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 213, Amir ef. Čauš, 25. 4. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 214., Amir ef. Čauš, 2. 5. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 215., Amir ef. Čauš, 9. 5. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 216-218, Amir ef. Čauš, 23. 5. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 219-220, Amir ef. Čauš, 6. 6. 2014.
WBICC Lejletul-berat: gost hfz. Fuad ef. Seferagić, 12. 6. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 220., Amir ef. Čauš, 13. 6. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 221-223, Amir ef. Čauš, 20. 6. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 221-223, Amir ef. Čauš, 27. 6. 2014.
WBICC RAMAZAN 2014. Poruka: NEZNANJE JE NAŠ NAJVEĆI NEPRIJATELJ!
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 224-225, Imam Amir ef. Čauš, 4. 7. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 226-242, Imam Amir ef. Čauš, 11. 7. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 226-242, Imam Amir ef. Čauš, 18. 7. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 226-242, Imam Amir ef. Čauš, 25. 7. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 243-245, Imam Amir ef. Čauš, 1. 8. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 246-248, Imam Amir ef. Čauš, 8. 8. 2014.
BICC WESTERN u Čikagu: KO JE MUHAMMED I ŠTA JE OSTAVIO ČOVJEČANSTVU? 29. 9. 2012.
BICC WESTERN u Čikagu: PORUKE DANA AŠURE! 26. 11. 2012.
BICC WESTERN u Čikagu: PREDAVANJE 1. DIO 3. 7. 2012.
BICC WESTERN u Čikagu: PREDAVANJE 2. DIO 3. 7. 2012.
ICC NORTHBROOK u Čikagu: PREDAVANJE 1. DIO 10. 4. 2012.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 249-252, Imam Amir ef. Čauš, 15. 8. 2014.
WBICC ŠERIJATSKO VJENČANJE: 28. ramazan 1435. / 25. juli 2014.
Radio Zapadna Bosna, Ramazanska emisija, gost Amir ef. Čauš, imam WBICC u Čikagu
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 253, Imam Amir ef. Čauš, 22. 8. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 255, Imam Amir ef. Čauš, 5. 9. 2014.
Two minutes self-introduction speech by Amir Caus at The Wright College in Chicago, 9/10/2014
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 255-257, Imam Amir ef. Čauš, 19. 9. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 258-260, Imam Amir ef. Čauš, 26. 9. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 261, Imam Amir ef. Čauš, 3. 10. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 262-264, Imam Amir ef. Čauš, 17. 10. 2014.
Five minutes informative speech by Amir Caus at The Wright College in Chicago, 10/20/2014
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 254, Imam Amir ef. Čauš, 29. 8. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 178-182, Amir ef. Čauš, 24. 1. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 265-266, Imam Amir ef. Čauš, 24. 10. 2014.
ICCI in Chicago: Sheikh Amir Caus speech on Hijra
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 267-269, Imam Amir ef. Čauš, 31. 10. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 270-272, Imam Amir ef. Čauš, 7. 11. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 272-274, Imam Amir ef. Čauš, 14. 11. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 275-281, Imam Amir ef. Čauš, 21. 11. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 275-276, Imam Amir ef. Čauš, 28. 11. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 277-281, Imam Amir ef. Čauš, 5. 12. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 282-283, Imam Amir ef. Čauš, 12. 12. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 284-286, Imam Amir ef. Čauš, 27. 12. 2014.
WBICC druženje sa Kur'anom pred džumu namaz: SURA EL-BEKARE 283, Imam Amir ef. Čauš, 19. 12. 2014.
Hutba u džamiji Behar, Grand Rapids, Imam Amir ef. Čauš, 10. 4. 2015.
ICCI in Chicago: Imam Amir Caus khutbah on Hajj
Their Education Is Their Survival, persuasive speech by Amir Caus at the University of Texas, October 23, 2015