Western Bosnian Islamic Community Center
2944 N. Narragansett Ave,Chicago, IL 60634 (773) 622-5690   www.wbicc.org
''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji.'' (Kur’an)
Slijedite nas na www.facebook.com/wbicc.org
ARAPSKI TEKST, BOSANSKI I ENGLESKI PRIJEVOD SELEKCIJE AJETA SA OVOGODIŠNJIH TERAVIJA U
ČIKAŠKOM DŽEMATU WESTERN BOSNIAN ISLAMIC COMMUNITY CENTER
1. Teravija, 8. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
Preporučujemo!

Osjetimo veću ljepotu i korist teravih namaza bivajući svjesni značenja proučenih kur'anskih ajeta!
Ramazan je mjesec Kur'ana. U tome se krije posebna vrijednost ramazana, jer je Uzvišeni Allah odabrao ovaj mjesec
objavivši Svoju Knjigu u njemu.
Dragi brate i sestro u islamu, dajmo ramazanu njegovo pravo!

Družimo se sa Božijom Knjigom slušajući, čitajući i razmišljajući o njenim porukama!
2. Teravija, 9. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
1. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
2. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
3. Teravija, 10. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
3. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
4. Teravija, 11. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
4. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
5. Teravija, 12. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
5. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
6. Teravija, 13. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
6. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
7. Teravija, 14. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
7. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
8. Teravija, 15. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
8. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
9. Teravija, 16. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
9. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
10. Teravija, 17. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
10. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
11. Teravija, 18. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
11. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
12. Teravija, 19. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
12. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
13. Teravija, 20. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
13. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
14. Teravija, 21. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
14. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
15. Teravija, 22. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
15. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
16. Teravija, 23. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
16. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
17. Teravija, 24. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
17. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
18. Teravija, 25. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
18. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
19. Teravija, 26. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
20. Teravija, 27. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
20. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
21. Teravija, 28. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
21. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
22. Teravija, 29. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
22. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
23. Teravija, 30. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
23. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
24. Teravija, 31. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
24. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
25. Teravija, 1. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
25. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
26. Teravija, 2. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
26. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
27. Teravija, 3. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
27. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
28. Teravija, 4. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
28. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
29. Teravija, 5. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
29. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
30. Teravija, 6. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
19. Teravija, (youtube video zapis sa teravije)
WBICC RAMAZAN 2013/1434
WBICC RAMAZAN 2014/1435
1. teravija, 27. juni, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
2. teravija, 28. juni, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
3. teravija, 29. juni, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
4. teravija, 30. juni, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
5. teravija, 1. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
VIDEO SNIMAK OBRAĆANJA
PRED TERAVIH NAMAZ
1. teravija: BERIĆET JE TU!

TEKST ODABRANIH AJETA
KOJI SE UČE NA TERAVIH NAMAZU
2. teravija: BLAGODATI POSTA!
3. teravija: STRPLJEN-SPAŠEN!
4. teravija: KUR'AN U RUKE!
5. teravija: LIJEČIMO SRCA!
6. teravija, 2. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
6. teravija: GDJE IDEŠ?
7. teravija, 3. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
8. teravija, 4. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
7. teravija: VEŽI SE!
8. teravija: FATIHA JE MAJKA!
9. teravija, 5. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
9. teravija: ALLAH JE VEĆI!
10. teravija, 6. juli, 2014 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
11. teravija, 7. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
11. teravija: ČUVAJ SEBE I PORODICU!
10. teravija: KAKVI SU TI TRAGOVI?
12. teravija: BUDI SRETAN!
13. teravija, 9. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
12. teravija, 8. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
13. teravija: PRAVEDAN PA MAKAR!
14. teravija, 10. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
14. teravija: KO TI JE JARAN?
15. teravija, 11. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
15. teravija: FORMIRAJ SE!
16. teravija, 12. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
16. teravija: OČISTI I UVEĆAJ IMETAK!
17. teravija, 13. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
18. teravija, 14. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
17. teravija: PROGRAM
"S TERAVIJOM SEVAP I ĆEVAP!"
19. teravija, 15. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
20. teravija, 16. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
19. teravija: ZAKON AKCIJE I REAKCIJE!
20. Teravija, 27. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
20. teravija: PAZI NA JEZIK!
21. teravija, 17. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
21. teravija: ON ZAPAMTIO, MI ZABORAVILI!
22. teravija, 18. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
22. teravija: DOBAR ČOVJEK A KLANJA!
23. teravija, 19. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
21. Teravija, 28. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
22. Teravija, 29. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
23. Teravija, 30. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
23. teravija: PROMJENA JE MOGUĆA!
24. teravija, 20. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
24. Teravija, 31. Juli, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
24. teravija: KAKVO DRVO SADIŠ?
25. teravija, 21. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
25. Teravija, 1. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
26. teravija, 22. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
25. teravija: OBRAĆANJE GOSTA HAFIZA
26. Teravija, 2. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
26. teravija: NE ISKLJUČUJ!
27. teravija: BOŽE, OPROSTI!
27. teravija, 23. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
28. teravija, 24. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
27. Teravija, 3. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
28. Teravija, 4. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
28. teravija: TOBESTAGFIRULLAH!
29. teravija, 25. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
29. Teravija, 5. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
30. teravija: IDEMO DALJE!
30. teravija, 26. juli, 2014. WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta sa prijevodom na bosanski i engleski jezik)
29. teravija: NE BACAJ!
30. Teravija, 6. August, 2013 WBICC, imam Amir ef. Čauš (selekcija ajeta)
"A bolje vam je, neka
znate, da postite!"
(Kur'an)
"Ko posti i klanja
teravije u ramazanu,
vjerujući i nadajući se
nagradi, biće mu
oprošteni grijesi koje je
do tada počinio." (hadis)
"Ramazan je mjesec sjetve dok je
bajram njegova žetva. Oni koji su
tokom ramazana na njivama svojih
srca sijali ibadet, pokornost,
dobročinstvo, ljubaznost, mudrost i
bogobojaznost, na bajram će žanjati
sreću."
DIVNA ILAHIJA: DRAGI RAMAZAN SE PRIBLIŽIO!
BOSANSKA ILAHIJA: HEJ MUBAREK RAMAZAN!
Omladinski iftar
Subota, 19. 7. 2014.
Mektepski iftar
Nedjelja, 13. 7. 2014.
AKTUELNO!

WBICC Hatme 2014
Subota, 21. 6. 2014.


www.facebook.
com/wbicc.org

27. noć Lejletu-l-Kadr
ako Bog da
Srijeda, 23. 7. 2014.


Prvi dan Ramazanskog
bajrama
Ponedjeljak, 28. 7. 2014.

Sabah: 5:10 am
Bajram: 6:30 am
RAMAZANSKA VAKTIJA 2014
Poštovani članovi WBICC, braćo i sestre u islamu,

Još nekoliko dana dijeli nas od dragoga gosta, mubarek ramazana. Odabranog
mjeseca u kojem se otvaraju kapije dobra, zatvaraju vrata zla i smanjuje
utjecaj šejtana. Veličanstvenog vremena preporoda vjerničkih duša i sezone
naglašene bogobojaznosti i duhovnog očišćenja.

Dragi brate i sestro u vjeri,
Ti koji žudiš uspjehu i sreći,

Gospodar nas poziva i nudi jedinstvenu priliku da zaslužimo Njegovu Milost,
Oprost i Spas na oba svijeta.

Ramazan je mjesec posta, treće temeljne islamske dužnosti. Postimo u ime
Allaha da bismo zahvalni, pokorni i zdravi bili.
Ramazan je mjesec objave Kur'ana. Družimo se sa Božijom Knjigom slušajući,
čitajući i razmišljajući o njenim porukama.
Ramazan je mjesec iskrene tevbe i dove. Iskreno se pokajmo i zamolimo
Uzvišenoga za naše potrebe. Ne zaboravimo molitve za pomoć muslimanima i
muslimankama cijeloga ummeta.
Ramazan je mjesec Bedra i oslobođenja Mekke. Vjerujmo, trudimo se i budimo
jedinstveni na putu obećane pobjede.
Ramazan je mjesec Lejletul-Kadra. Ibadet u toj noći je vredniji od pobožnosti
u hiljadu drugih mjeseci.
Ramazan je mjesec solidarnosti. Očistimo svoje imetke dajući zekat, sadaku i
sadekatul-fitr.
Ramazan je mjesec dobrih i ostavljanja loših djela. Činimo dobro i ostavimo
loše prema sebi, svojoj porodici, rodbini, komšijama, prijateljima, džematu,
zajednici i domovini.
Ramazan je mjesec sabura. Budimo strpljivi u svemu, a nagrada za strpljivost
je Džennet.

Potrudimo se da iskoristimo ramazanske blagodati za dobrobit svih nas.

Pozivamo vas da budemo skupa dio brojnih hajirli aktivnosti u našem centru:
obavljanje sabaha, džume i teravih namaza, edukativni vazovi, online sadržaji,
zajednički iftari, učenje ilahija i kasida, druženja i radio emisije.

S molbom Milostivom za Vaše zdravlje, napredak i rahatluk u blagoslovljenim
danima i noćima posta i dobročinstva, primite najljepše čestitke i najbolje želje,

RAMAZAN ŠERIF MUBAREK OLSUN!

Uz mahsus selam,
Imam Čauš ef. Amir i Džematski odbor WBICC
Kur'an Časni o postu i ramazanu

183.O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da bi
BOGOBOJAZNI BILI,
184.i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu - isti broj
drugih dana. Onima koji ga jedva podnose - otkup je da jednog siromaha nahrane. A
185.U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i
jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude
kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj
dana naposti - Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate - da određeni broj
dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na Pravi put, i da BUDETE
ZAHVALNI.
186.A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi
molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene,
da bi UPUĆENI BILI.
187.Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one
su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da vam je bilo teško, pa je prihvatio
pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što
vam je Allah već odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od
crne niti zore; od tada postite sve do noći. Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u
i‘tikafu u džamijama. To su Allahove granice, i ne približujte im se! Eto tako Allah
objašnjava ljudima propise Svoje da bi BOGOBOJAZNI BILI.
188.Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred
sudijama da biste na grješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!
189.Pitaju te o mlađacima. Reci: "Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne
iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome
da se Allaha bojite. U kuće na vrata njihova ulazite i Allaha se bojte da BISTE
USPJELI.

(Sura El-Bekare-Krava)
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, veli da je
Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:
„Ko isposti ramazan, znajući njegove granice,
i bude se čuvao onoga što treba, oprostit će
mu se grijesi koje je počinio prije ramazana."

(Ahmed i Bejheki s dobrim nizom prenosilaca)
U susret ramazanu

Lejletu-l-Berat - vjesnik Allahove goleme milosti i oprosta

Prema muslimanskoj tradiciji, 15. noći ša'bana, uoči ramazana,
nastupa Lejlet-ul-Berat
u kojoj Uzvišeni Allah oprašta svim vjernicima osim onima koji
čine širk, smatrajući nešto ili nekoga važnijim od Njega, onima koji
su u mržnji i zavadi, samoubicama, sihirbazima, onima koji su
neposlušni roditeljima, onima koji ustrajavaju u bludu i notornim
alkoholičarima.

Berat je izvrsna prilika da preispitamo naš odnos prema Bogu, sebi
i drugim ljudima.

Molimo Milostivoga da nas učini dostojnim Njegove milosti i
oprosta! Amin!
VRIJEDNOST NOĆI KADRA
"Svaka bitka je dobijena još prije borbe", zapisao je drevni kineski
mislilac Sun Tzu. Ramazan je pred našim vratima. Ko misli preporoditi
se u vjeri i životu - ući u džamiju, početi klanjati, učiti Kur'an, ostaviti
cigare, alkohol i loše navike, popraviti odnose sa ljudima, očistiti
imetak, revitalizirati organizam - nejma boljeg vakta i prilike od
nastupajućeg mubarek mjeseca. Post, teravije, džumaji, sehuri, iftari i
Lejletu-l-kadr su mahsus darovi da uspijemo na tom putu. Rekao je
Muhammed, alejhi selam, u hadisu: "Kada nastupi ramazan, otvore se
džennetska, zatvore džehennemska vrata, a šejtani se povežu." (bilježe
Buhari i Muslim) Mimo ramazana je drugačije, teže. Međutim, i
duhovne pobjede treba planirati i pripremati već danas. Prije svega,
treba znati vrijednost, važnost i obaveznost ramazanskog momenta.
Zatim, čvrsto vjerovati Svevišnjem na Riječ i donijeti iskrenu, hrabru i
odlučnu namjeru (nijjet) da se ramazan provede u propisanom ibadetu.
Utoliko neće biti teško uzeti određeni broj slobodnih dana za džumaj i
bajram, uskladiti radno vrijeme, namaz i post, te prevladati sve
šejtanske vesvese: sumnje, slabosti, strahove, inate i izgovore koji vode
zanemarivanju ramazanske šanse. "Ja zbilja neću niti jednom trudbeniku
između vas dobro djelo poništiti, muško ili žensko bili!", poručuje
Stvoritelj Kojem ništa skriveno nije! (Kur'an, 3:195) Svaku tvoju žrtvu
i zalaganje, Allah će pomoći i nadoknaditi! Bitno je ne predati se i
krenuti aktivno prema dobru. Jer, džamija i vjera je ko' njiva; što se od
nje više udaljavaš, sve ti teže prionuti na hajirli poso'. A kad si tu i
kreneš, poso' ide, pa ti poslije drago, fino. A ima li veće radosti, ljepote
i ponosa kad ugledaš plodove svoje pobožnosti?! Na veliki bajram, ako
Bog da, pobjeda je tvoja! Uz baklavu i đuzlemu, tvoji grijesi će biti
oprošteni, zahvalnost Bogu dokazana, zdravlje ojačano, nafaka i berićet
osigurani, a sreća u porodici nadoknađena! Stoga, vjeruj, planiraj i
pripremaj! Ti to možeš! "Allah, doista, Svoje obećanje ne
iznevjerava!" (3:9)
Dobro nam došao, plemeniti gostu!
Ramazan je blagodat od Milostivog.
Mubarek vrijeme kada pronalazimo mir u sebi
kroz bolji odnos prema Stvoritelju, i bolji odnos
jednih prema drugima.
Život treba prihvatiti, živjeti i graditi ljepšim.
Šta je bilo, bilo je. Nije kraj.
Ramazan je prilika da naša vjera bude iskrenija i
potpunija. Allah nam daje tu priliku iznova, pa i
mi dajmo priliku sebi i drugima.
Post, teravije i Kur'an će nam podariti duhovnu i
mentalnu snagu da pobijedi dobro u nama.
Mržnja, grijesi i zlo čine ljude nesretnim.
Sreća je u vjeri, slozi i dobročinstvu.
Da ga zajedno provedemo, ako Bog da,
u zdravlju i dobroti,
Ramazan šerif mubarek olsun!