Western Bosnian Islamic Community Center
2944 N. Narragansett Ave,Chicago, IL 60634 (773) 622-5690   www.wbicc.org
''Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji.'' (Kur’an)
Pratite nas na: www.facebook.com/wbicc.org
Es-selamu alejkum i dobro došli!  

Početkom nove školske, bliži nam se i još jedna mektepska godina. Vjerujemo da
ste se, odmorni i radosni, poželjeli lijepih trenutaka
u najboljim mjestima za vas: školi i džamiji.
I ove godine, korisna druženja, učenja o vjeri islamu i bosanskoj tradiciji, hatme,
posjete, sportske i druge aktivnosti,
ako Bog da,
čekaju na vas.

Svim našim učenicima koji su krenuli ili trebaju krenuti u novu školsku godinu
želimo uspjeh.

Budite sretni, vrijedni i dobri!

Uskoro sve informacije o nastupajućoj mektepskoj godini,

Vaš džemat i imam

"Hajde sinak, ti uči,
Po sokacim' ne trči,
Svoju vjeru nauči,
To je nimet najveći."

Sejjid Abdulvehhab Ilhamija,
alim iz Žepča
WBICC kalendar džematskih aktivnosti i značajnih datumi u 2015/16
"Allahove džamije održavaju samo oni koji u Allaha i Onaj Svijet
vjeruju, koji namaz klanjaju i koji zekat daju, i koji se osim Allaha
nikog živog ne boje. Takvi su, sva je prilika, na Putu Pravome."
(Kur'an)

"Namaz u džematu je bolji od onoga koji čovjek klanja u kući ili
trgovini dvadeset i pet deredža. Jer, kada se neko od vas lijepo
abdesti i dođe u džamiju isključivo radi namaza, za svaki korak koji
kroči Allah mu podigne deredžu, a skine grijeh, sve dok ne uđe u
džamiju. A kad ude u džamiju računa se da je u namazu sve dok se
radi namaza zadrži, a meleki mole za njega sve dok je na mjestu na
kome klanja :”Bože, oprosti mu! Bože, smiluj mu se!”, sve dok ne
izgubi abdest."
(hadis)

Draga braćo i sestre u islamu,
Poštovane džematlije,

Dođimo na jaciju namaz u našu džamiju!

Dobro došli i Bog vas nagradio!
Sabah namaz u džematu
Učenje u Kur'anu za odrasle
Hadis-poruka

svake subote i nedjelje

Fikh-obredni propisi
iz Hanefijskog fikha

svakog petka uoči džume
Rekreacija i sportske aktivnosti
za odrasle, omladinu i djecu

svake subote

u Turskom centru
(501 Midway Dr. Mt. Prospect, IL 60056)

5:00 pm
Blago se robu koji svoj kabur osvijetli
prije nego što u njega uđe!

Blago se robu kojim je Allah zadovoljan
prije negoli Ga sretne!

Blago li se robu koji klanja prije negoli
se njemu dženaza klanja!
WBICC 2015. godine okupio sve bosanske imame iz Čikaga
"Koje djelo je najbolje?
Da nahraniš gladnog i uputiš pozdrav mira onome koga znaš i onome koga ne znaš."
(hadis Muhammeda, alejhi selam)

U saradnji sa džematlijama AIC i ispred džemata WBICC učestvovali smo u
zajedničkoj akciji obezbjeđivanja i serviranja hrane potrebnim u sklopu jednog od
Soup Kitchen programa u Čikagu.

Lijepo je bilo čuti Islamic Center i Muslims u zahvalnim riječima, pogledima i
osmijesima ljudi čija je, nažalost, najveća briga kako utoliti dnevnu glad.

"I hranu su davali, mada su je i sami voljeli, siromahu i siročetu i sužnju." (Kur'an)

Želja nam je, uz Božiju pomoć, nastaviti ovim plemenitim putem.
Gostovanja i zajednički projekti
(druženje žena)
TASC, 15. mart 2015.

Još jednom se toplo zahvaljujemo ženskoj grupi "Selam" na lijepom
gostoprimstvu i prijatnom događaju.

Bilo je to intelektualno, kulturno i društveno nadahnjujuće druženje
naših majki i sestara
uz dekorativne stolove sa raznovrsnim čajevima i ukusnim pecivima!

Priželjkujemo nastavak druženja i saradnje ženskih članova naših
džemata.
WBICC HATME 2014 i 2015
Elvina Bešlagić, Melissa Elezović i Melissa Prošić
Dino Ljubijankić, Harris Murtić i Alen Šakinović
Iz pera muslimanskih mislilaca:

"Islam je drugo ime za sve što je lijepo i plemenito i
ime za obecanje ili nadu u bolju buducnost
muslimanskih naroda, za njihov život u
dostojanstvu i slobodi, jednom rijecju, za sve ono za
što je vrijedno živjeti.“

Šta cekaš!? Zašto ne uposliš svoj jezik molitvom!?
Zašto se ne moliš svome Gospodaru!? Da ti nisi
možda od onih koji cekaju da im se vrata otvore a
nisu zakucali na njih?

"Do not force the religion on your family. Show
them the beauty of the religion through your own
practice."
Nova WBICC mektepska
2016/17 godina

Početak u
nedjelju, 18. septembra

Prva-mlađa grupa
9:30 am - 11:00 am

Druga-starija grupa
11:00 am - 1:00 pm

Pripreme i podne namaz
12:30 am - 1:00 pm
Krajiški teferič 2015.
"Gdje god pošao,
među svoje džematlije dobro došao."
WBICC KALENDAR 2016/1437
Dobro došli u Džemat WBICC!
Nalazimo se u prvih deset dana 12. hidžretskog mjeseca zu-l-hidždžeta. Uz ramazanske noći,
nema vrjednijeg vremena za činjenje dobrih djela. U nedjelju su, na arfađun, sve hadžije na
brdu Arefat, a Allahov Poslanik u hadisu za post tog dana obećava oprost grijeha čitave
godine. Dovimo i tražimo samo od Allaha! Sjećanje na umrle neka nas podsjeti šta je zapravo
istinski, trajni kapital. Ne činimo velike grijehe u ovim svetim danima! Hadž je peti temelj
našeg islamskog bića. Jesmo li učinili prvi korak: nanijetili, poželjeli obaviti isti? Kurban je
potreban nama, jer štiti nas i našu porodicu. Kurban je insurance našeg zdravlja i imetka. Na
početku nove školske obrazovne i mektepske odgojne godine, odgovornost je roditelja da
svojoj djeci dadnu i jedno i drugo. Naša džamija, naš svjetionik, zablista na džumaj, bajram,
mejtef i vakat jer smo mi, džematlije, njeni najljepši ukrasi. Prilika je i da se obnove korektni
odnosi sa roditeljima, rodbinom, komšijama i prijateljima. Dođimo i učinimo dobro djelo radi
sebe, najčistijih namjera! Učimo tekbiri-tešrike i veličajmo Boga poslije farz-namaza. Ove
informacije su aktuelna i relevantna 'politika' o kojoj treba misliti i pričati svaki pravi vjernik i
razborit čovjek.
Na kraju, imajmo na umu Gospodareve i Pejgamberove riječi:
"I strpljiv budi! Allah doista neće uskratiti nagradu onima koji dobra djela čine."
(Kur'an, 11:115)
"Ne potcjenjujte nijedno dobro djelo, pa makar da sretnete brata vedrog i nasmijanog lica."
"Zato se zaštitite džehennemske vatre, pa makar sa davanjem pola hurme, a ako ni to ne
nađete onda lijepom riječi." (bilježe Muslim i Buhari)
Mubarek i ugodni nam dani radosti i dobročinstva! Selam, mir, Vama!
Bila je to dženaza našem čovjeku. Po ukopu, pitao sam sina
umrlog da mi se pridruži i prouči suru svome ocu. Odgovorio je
pravdajući se: "Sorry. Ali, ja ne znam proučiti ništa." Ovog
vikenda počinje nova mektepska godina. Zašto dovoditi svoje
dijete u mekteb? Mekteb je bila i ostala najvažnija vjerskoodgojna
ustanova u našem narodu. Mekteb je jedan od ključnih faktora u
formiranju duhovnog identiteta kod naše djece. Uz brigu o
njihovom tjelesnom, intelektualnom i materijalnom napretku,
roditelji mektebom kod djece usađuju duhovno bogatstvo koje
najsnažnije usmjerava i obuzdava ponašanja čovjeka. Poslanik,
alejhi selam, kaže u hadisu: "Najbolje što roditelj može dati svome
djetetu je lijep odgoj." (bilježi Tirmizi) Koliko je snažnih,
educiranih i imućnih, ali doživljavaju i stvaraju velike probleme
zbog duhovnih praznina. Bojati se (za) onoga koji se Boga ne
boji! Bez Boga sve je dozvoljeno i nema istinskog moralnog
djelovanja. Pogledajmo koliko pažnje jevrejske i kršćanske
zajednice u Americi, uz obrazovanje, posvećuju i vjerskom pouku.
U takvom okruženju, neusmjereno dijete će jednom upitati: "Dad,
mom, which church do we belong to?" Tačno je i da se željezo
kuje dok je vruće. Dijete će poslušati roditeljski savjet, a roditelji
trebaju pokazati interes, pripomoći, nagraditi i ohrabriti svaki trud
i uspjeh u mektebu. Problem usklađivanja posla, treninga i
mekteba se rješava dobrom voljom i komunikacijom. Ne može
nedjeljom, može drugi dan po dogovoru sa imamom. WBICC
mekteb dočekuje djecu sa osmijehom, lijepom riječju i
poštovanjem. Uči ih islamu; vjeri vrijednosti, da budu uspješni,
moralni, savjesni, zahvalni Allahu i dobročinitelji roditeljima i
ljudima. Ovogodišnji, novi ilmihal, je u cijelosti na bosanskom
jeziku. Kad insan preseli, nema više dobrih djela koja mu najviše
trebaju, osim dove i dobročinstva njegovog djeteta! Dragi roditelji,
investirajmo zajedno u našu djecu i našu budućnost. Danas je
dijete u mektebu, a sutra je u džematu i na pravom putu. Families
that pray together, stay together: "Onima koji su vjerovali i za
kojima su se djeca njihova povela priključićemo djecu njihovu, a
djela njihova nećemo nimalo umanjiti - svaki čovjek je odgovoran
za ono što sam čini." (Kur'an, 52:21)
KURBAN - HADŽI BAJRAM 2016
Ponedjeljak, 12. septembar
Sabah namaz - 6:10 am
Bajram namaz - 7:15 am

S imenom Allaha, Svemilosnog, Samilosnog!

“Mi smo ti, uistinu, mnogo dobro dali, zato klanjaj i
kurban kolji. Onaj koji tebe mrzi sigurno će on bez
spomena ostati."
I rekao je Uzvišeni u Kur'anu: “Ako zahvalni budete vi,
blagodati ću Ja vama uvećati.”

S molbom Uzvišenom da naši namazi, kurbani i ostali
vidovi zahvalnosti Bogu budu primljeni i nagrađeni,
svim džematlijama i muslimanima u domovini, dijaspori
i svijetu želimo da ovogodišnji Kurban-bajram
provedu u blagodati zdravlja, toplini porodice i radosti
dobrih djela.

Bajram šerif mubarek olsun!